J&F Trust Translation

J&F Trust Translation ofera servicii de asistenta si consultanta juridica pentru romanii din strainatate. Printre serviciile oferite de firma noastra sunt enumerate: apostilare, traduceri, supralegalizari, consultanta reintregirea familiei, echivalare studii, cazier judiciar si preambul, declaratii de valoare, servicii de contabilitate complete, recrutare personal medical pentru munca in strainatate.

Serviciile de apostilare si supralegalizare a actelor romanesti este posibila fara ca dvs. sa va deplasati din straintate in Romania sau din tara la Bucuresti. Prin firma noastra veti putea fi reprezentati pentru indeplinirea tuturor procedurilor si formalitatilor legate de problemele enumerate mai sus.

Notă: Apostilăm orice tip de document si la prefecturile din tară.

De pe paginile acestui site veti afla detalii despre:
   1. Ce este si ce reprezinta apostilarea.
   2. Care autoritati din Romania au drept de apostila.
   3. Care sunt statele membre ale Uniunii Europene, dar si statele semnatare ale Conventiei nr. 12/5 octombrie 1961 a Conferintei de la Haga in care este recunoscuta Apostila.
   4. Care sunt tipurile de documente pe care se poate aplica apostila.
   5. Ce puteti face daca in strainatate nu va este recunoscuta apostila.


Anunt important!

In Monitorul Oficial nr. 714/26.10.2010 s-a publicat Legea nr. 202/2010 privind unele masuri pentru accelerarea solutionarii proceselor, act normativ ce modifica Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, aprobata prin Legea nr. 52/2000.

Anuntul mentionat, precum si art. V din Legea nr. 202/2010 este:

Art. V – Articolul 2 din Ordonanta Guvernului nr. 66/1999 pentru aderarea Romaniei la Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine, adoptata la Haga la 5 octombrie 1961, publicata in Monitorul Oficial al Romaniei, Partea I, nr. 408 din 26 august 1999, aprobata prin Legea nr. 52/2000, cu modificarile ulterioare, se modifica si va avea urmatorul cuprins:
„Art. 2. – Autoritatile romane competente sa aplice apostila prevazuta la art. 3 alin. (1) din Conventie sunt: tribunalele pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. a) si d), camerele notarilor publici pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. c) si prefecturile pentru actele oficiale prevazute la art. 1 lit. b).”

Vezi --> MONITORUL OFICIAL AL ROMÂNIEI, PARTEA I, Nr. 714/26.X.2010

Incepand cu data de 26 noiembrie 2010, Camerele Notarilor Publici vor avea in competenta procedura apostilarii actelor notariale (prevazute la art. 1 alin. 2 lit. c) din Conventia cu privire la suprimarea cerintei supralegalizarii actelor oficiale straine adoptata la Haga la 5 octombrie 1961) precum si supralegalizarea in vederea solutionarii cererilor de apostilare sau supralegalizare a actelor notariale.

Pentru mai multe detalii cei interesati pot sa se adreseze, cu o cerere Camerei Notarilor Publici in raza careia se afla. Pe raza Municipiului Bucuresti sau in judetele Calarasi, Ialomita, Ilfov, Giurgiu si Teleorman, competenta este Camera Notarilor Publici Bucuresti, cu sediul in strada Icoanei, nr. 21, sector 2, telefon: 021/2113336; 021/2123651; 021/2123745; fax: 021/2123797 si in strada General Berthelot, nr. 42A, sector 1, telefon: 021/3117302; 021/3117303; 021/3117304, e-mail: cnpb@cnpb.ro.